Anyakönyvi kivonatok

A magyar állampolgárokat érintő anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset, névváltoztatás – utólagosan a magyar anyakönyvi nyilvántartásba is be kell jegyezni.

A román nyelvű okiratok másolata mellett csatolni kell ezek magyar nyelvű hiteles fordítását. Nem szükséges a fordítás, ha az okmány többnyelvű (angol, német vagy francia), géppel van kitöltve és nem tartalmaz kézzel írt megjegyzést.
Az Eurotrans Alapítvány ingyenesen segítséget nyújt a támogatási kérelem összeállításában, a fénymásolatok készítésében és a fordítás elkészítésében.
A Konzulátus munkatársainak a kért dokumentumokat eredetiben is fel kell mutatni.

Születés anyakönyveztetése

A magyar állampolgársággal rendelkező személyek gyereke születéskor örökli a magyar állampolgárságot. Ezért elég a magyar anyakönyvi nyilvántartásba bejegyezni a gyerek születését, nem szükséges a honosítási eljárás.

Házasságkötés

Ha a magyar állampolgárság megszerzése óta házasságot kötött, ezt köteles közölnie a Magyar Állammal is. Az Eurotrans Alapítvány ingyenesen elkészíti a kérelmezési iratcsomót.

Válás

Amennyiben a magyar állampolgárság megszerzése óta elvált, közölnie kell a Magyar Állammal is. Az Eurotrans Alapítvány ingyenesen elkészíti a kérelmezési iratcsomót.

Elhalálozás

Amennyiben a magyar állampolgárság megszerzése óta elhalálozás történt a családban, azt közölnie kell a Magyar Állammal is.

Névváltoztatás

Nevet változtatott a magyar állampolgárság megszerzése óta? Közölje ezt a Magyar Állammal is. Az Eurotrans Alapítvány ingyenesen elkészíti a kérelmezési iratcsomót. Vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal.

Lakcímváltozás

Megváltozott lakcíme amióta megszerezte a magyar állampolgárságot? Jelezze új lakcímét a Magyar Állam felé! Az Eurotrans Alapítványnál ingyenesen előkészítjük a kérelmezési iratcsomót.

Születés anyakönyveztetése:

A magyar állampolgársággal rendelkező személyek gyereke születéskor örököli a magyar állampolgárságot. Ezért elég a magyar anyakönyvi nyilvántartásba bejegyezni a gyerek születését, nem szükséges a honosítási eljárás.

Mindkét szülő jelen kell legyen a kérelem benyújtásánál akkor is, ha csak az egyikük rendelkezik magyar állampolgársággal.

A születés anyakönyvezése után útlevél és személyazonosító igazolvány is kérelmezhető a gyerek számára.

Szükséges dokumentumok:

mindkét szülő személyi igazolványa vagy útlevele

– mindkét szülő honosítási okirata és lakcímkártyája (ha van)

– gyerek román nyelvű anyakönyvi kivonata

– szülők házassági kivonata*

* Ha a szülők nem házasok:
– apai elismerő nyilatkozat (kikérhető a polgármesteri hivataltól) és a fordítása,
– vagy apai elismerő nyilatkozatot írni a konzul előtt

Házasságkötés

Ha a magyar állampolgárság megszerzése óta megházasodott, ezt köteles közölnie a Magyar Állammal is. Az Eurotrans Alapítvány ingyenesen elkészíti a kérelmezési iratcsomót.

Szükséges iratok:

– román házassági anyakönyvi kivonat,
– a házastársak:

– születési anyakönyvi kivonata,
– személyazonosító igazolványa,
– honosítási okirata és lakcímkártyája.

Válás

Amennyiben a magyar állampolgárság megszerzése óta elvált, közölnie kell a Magyar Állammal is. Az Eurotrans Alapítvány ingyenesen elkészíti a kérelmezési iratcsomót.

Szükséges iratok:

– a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
– a házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet; (abban az esetben, ha a házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani)
– 2007. január 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet bejegyzéséhez szükséges az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel II. Egyezmény);
– a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
– magyar állampolgárságú házas fél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
– a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb, mint egy éve lejárt útlevél).

Elhalálozás

Amennyiben a magyar állampolgárság megszerzése óta elhalálozás történt a családban, azt közölnie kell a Magyar Állammal is.

Szükséges iratok:

– az elhunyt:

– halotti anyakönyvi kivonata,
– születési anyakönyvi kivonata,
– családi állapotát igazoló okirata (házassági anyakönyvi kivonat, válási okirat),
– lakcímkártyája és honosítási okirata,

– a kérelmező személyazonosító igazolványa.

Névváltoztatás

Nevet változtatott a magyar állampolgárság megszerzése óta? Közölje ezt a Magyar Állammal is. Az Eurotrans Alapítvány ingyenesen elkészíti a kérelmezési iratcsomót. Vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal.

Szükséges iratok:

– születési anyakönyvi kivonat,
– személyazonosító igazolvány,
– honosítás okirat és lakcímkártya.

Lakcímváltozás

Megváltozott lakcíme amióta megszerezte a magyar állampolgárságot? Jelezze új lakcímét a Magyar Állam felé! Az Eurotrans Alapítványnál ingyenesen előkészítjük a kérelmezési iratcsomót.

Szükséges iratok:

– személyazonosító igazolvány,
– lakcímkártya és honosítási okirat.