02/22/2024

Így utazhatnak ingyen Magyarországon a határon túli magyarok

Immár nyilvánossá vált, pontosan mi változik a Magyar igazolvánnyal Magyarországon utazni kívánók esetében. Ezentúl négy helyett évi tizenkét alkalommal élhet a kedvezménnyel az igazolvány tulajdonosa, és nemcsak 90 százalékos kedvezményre, hanem teljes ingyenességre jogosult március 1-jétől.

Két fontos feltétel változik az új tarifarendszerben a Magyar igazolvánnyal és a Magyar hozzátartozói igazolvánnyal utazók esetében, olvasható a magyarországi tömegközlekedési rendszert ismertető hivatalos portálon. E szerint:

  • ezentúl nem csupán évi 4, hanem 12 alkalommal élhetnek az igazolványhoz kapcsolódó utazási lehetőségekkel,
  • ráadásul 2024. március 1-jétől már nem csupán 90%-os kedvezményt vehetnek igénybe, hanem díjmentesen utazhatnak mind a 12 esetben.

Évente egy alkalommal további egy ingyenes utazási lehetőséggel is élhetnek a fent említett igazolvány birtokosai: ha előre bejelentett csoportos utazáson vesznek részt és a csoport legalább 10 főnyi, 18 éven aluli személyből áll. Ilyen esetben nemcsak őket, de a velük utazó 2 nagykorú kísérőt is megilleti a csoportos utazáshoz kapcsolódó díjmentesség lehetősége.

A vonatkozó törvény alapján a rögzített utazási kedvezmények és támogatások igénybevételéhez előírt bejegyzéseket és igazolásokat a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány melléklete tartalmazza.

A magyar hatóságok ugyanakkor figyelmeztetnek, ha az igazolvány betelt, akkor pótfüzetet kell hozzá igényelni, ugyanakkor ez nem új igazolvány kérvényezését jelenti. A pótfüzetnek azonban tartalmaznia kell a Magyar igazolvány, illetve a Magyar hozzátartozói igazolvány okmányszámát és a jogosult nevét. A pótfüzet az igazolvány elválaszthatatlan részét képezi – szögezik le.

A Magyar igazolvány kiadását kérheti a Romániában állandó lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy, kiskorú esetén a törvényes képviselő által. Az igazolvány kizárólag a kedvezmények igénybevételére szolgál, nem személyazonosító igazolvány, nem úti okmány, határátlépésre nem jogosít, hangsúlyozza Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa.

Forrás: Maszol.ro